Kalendář

červenec
2024
< >
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Sociální pedagog

  • cílová skupina děti a žáci od 3 let
  • spolupráce s rodiči, pedagogy, asistenty pedagoga, speciálním pedagogem a terapeutem
  • sociální poradenství s přesahem do psychosociální a právní roviny
  • prevence rizikového chování v rámci všeobecných a selektivních programů na třídách a ambulantní individuální praxe
  • mediace mezi školou, rodiči a pedagogy
  • propojování školy s dalšími subjekty (obec, OSPOD, sociální služby, policie)
  • realizace sociálně pedagogických aktivit pro jedince, skupiny a komunity
  • diagnostická a analytická činnost třídního kolektivu

Natálie Nina Kydlíčková, DiS.

Objednání na konzultaci:


Natálie Nina Kydlíčková, DiS.

tel.: 605 915 264

e-mail: natalie.kydlickova@petrklic.net

adresa: MŠ Petrklíč Nám. Osvoboditelů 1368/27, Praha - Radotín


Studia:

2018 - Dokončení studia v oboru Sociální práce a sociální pedagogika (Vyšší odborná škola sociálně právní) - státní zkouška z práva, sociální politiky, sociální práce a anglického jazyka) titul DiS.

2023 / doposud- Studium PedF Univerzita Karlova obor Školský management

Kurzy a školení:

2016 - Akreditovaný kurz pro lektory všeobecné primární prevence (Prev-centrum, z.ú. pod vedením adiktoložky Mgr. Miluše Stehlíkové)

2017 - Sebezkušenostní semináře v oblasti seberozvoje a komunikace (pod vedením koučky Mgr. Vlasty Liskové)

2018 - Výcvik v oblasti psychosociálního poradenství (VOŠSP - pod vedením psychoterapeutky Mgr. Libuše Vránkové)

2020 - Odborné školení pro lektory selektivní prevence (Magdaléna o.p.s. - pod vedením Mgr. Kristýny Baumové)

2021 - Odborné školení pro koordinátory selektivní prevence (Magdaléna o.p.s. - pod vedením Mgr. Anety Zápotocké)

Pracovní zkušenosti:

2015 - 2019 Lektor všeobecné primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ (Prev-centrum, z.ú.)

2016 Work and Travel Student Agency (Cork City, Ireland - práce s dětmi v prostředí ekologické farmy)

2017 - 2018 Pracovník v sociálních službách Nízkoprahový klub pro děti a mládež (Proxima Sociale o.p.s.)

2018 - 2019 Koordinátor projektu Komunitní lesní školka a škola Zahrádka Troja (Zahrádka Troja, spolek)

2019 - 2023 Lektor a koordinátor selektivní prevence, vedení intervizí s žáky, rodiči a pedagogy (Magdaléna, o.p.s.)

2021 - 2023 Koordinátor projektu Komunitní centrum Petrklíč (Petrklíč k duši klíč, spolek)

2021 - doposud Sociální pedagog (Soukromá MŠ a ZŠ Petrklíč)

2022 - doposud Externí spolupráce, vedení programů selektivní prevence, intevrize s rodiči, pedagogy a týmem CPP Magdaléna, o.p.s. (Magdaléna, o.p.s)