Kalendář

duben
2024
< >
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

Školní poradenské pracoviště

  • podpůrná opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, průběžně sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost
  • prevence školní úspěšnosti a podpora vhodné volby vzdělávací a profesní cesty dětí a žáků
  • podpora vzdělávání a sociálního začleňování dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí, s odlišnými životními podmínkami a dětí a žáků nadaných
  • budování příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností
  • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých dětí a žáků nebo třídních kolektivů
  • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
  • vyhodnocování účinnosti preventivních programů realizovaných školou
  • metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga při aplikování psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti
  • iniciování spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
  • propojování školy se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty při poskytování poradenských služeb

Tým školního poradenského pracoviště Petrklíč:

Speciální pedagog - Bc. Kristýna Kahounová, DiS.

Školní metodik prevence - Bc. Kristýna Kahounová, DiS.

Sociální pedagog - Natálie Nina Kydlíčková, DiS.

Terapeut - Mgr. Lenka Carbochová