Kalendář

červenec
2024
< >
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Info k zápisu

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Formulář žádosti o přijetí naleznete v dokumentech k zápisu.

Důležité termíny:

 • Den otevřených dveří - 29.2.2024 od 9:00 do 15:00
 • Zápis - čtvrtek 4.4.2024 od 14:00 do 17:00
 • Náhradní termín zápisu - středa 26. dubna 2023 od 14:00 do 17:00
 • Výsledky zápisu - zveřejněny do 30.4.2024

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

 • odevzdání řádně vyplněné přihlášky
 • ověření totožnosti zákonného zástupce
 • ověření totožnosti dítěte dle rodného listu
 • dovršení 6 let do zahájení školního roku dle ustanovení Školského zákona, případně splnění všech zákonných podmínek pro předčasný nástup do základní školy.

Co s sebou k zápisu:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
 • vyplněný Zápisní list
 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte

Postup při odkladu:

 • Jako zákonný zástupce můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 2024.
 • Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

Školné:

 • Dítě bude přijato na základě podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ Petrklíč a složením zálohy na školné ve výši 8.000 Kč, která je v případě nenastoupení dítěte do ZŠ nevratná.

Platby navíc:

 • Kurz plavání
 • Kurz bruslení
 • Kurz lyžování
 • Škola v přírodě
 • Příměstské tábory a další akce nad rámec výuky

Stravování

 • Dovoz obědů ze školního stravovacího zařízení Bionea
 • Stravné činí 82 Kč za oběd
 • Ve škole je možno objednat oběd, nebo odcházet před obědem